O ČERTOVI

Tyto stránky byly vytvořeny pro potřeby produkce a propagace připravovaného animovaného filmu „O ČERTOVI“ podle stejnojmenné ilustrované knížky Pavla Čecha.

Uvítáme jakoukoliv Vaši podporu, pomoc, připomínky či návrhy v rámci tohoto projektu.

Staňte se také našimi fanoušky na Facebooku a Instagramu

Social media

Image Alt

GDPR

je to Peklo....

1. Společnost Silent Cartoons s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C pod č. 239102 zpracovává v případě výroby, distribuce a propagace animovaného filmu O ČERTOVI ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: e-mail, jméno, příjmení, datum narození, adresu, profesní a tvůrčí údaje, životopis a další…

2. e-mail, jméno, příjmení, datum narození, adresu, profesní a tvůrčí údaje, životopis a další je nutné zpracovat pro výrobu, distribuci a propagaci animovaného filmu O ČERTOVI. Tyto osobní údaje budou společností Silent Cartoons s.r.o.

  • osobní údaje tvůrců budou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů zpracování.
  • osobní údaje ostatních účastníků (přispěvatelů) budou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 3 let.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Silent Cartoons s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Státní fond kinematografie
  • Česká televize

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze 1.4.2019